Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

CO Z RESTRUKTURYZACJĄ „COVID-ową”❓🆘 –> Postępowanie o Zatwierdzenie Układu

Od 1 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja, która – z pewnymi zmianami – na stałe implementowała rozwiązania jakie oferowało Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Była to odpowiedź ustawodawcy na pozytywny odbiór wypracowanych podczas okresu pandemii rozwiązań w postaci uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Na mocy tej nowelizacji tzw. Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne stało się rozwiązaniem permanentnym pod nazwą Postępowanie o Zatwierdzenie Układu.

Do najważniejszych cech i skutków tego postępowania zaliczyć można:

 • Otwarcie przez teleinformatyczny system: Krajowy Rejestr Zadłużonych.
 • Konieczność sporządzenia spisu wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz wstępnego plan restrukturyzacyjny jako przesłanki pozytywnej dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, czyli otwarciu postępowania.
 • Zawieszenie egzekucji z mocy prawa na okres 4 miesięcy.
 • Zakaz wszczynania nowych egzekucji, wykonania postanowień o udzieleniu zabezpieczenia, zarządzeń zabezpieczenia roszczenia.
 • Objęcie wierzytelności (także zabezpieczonych hipoteką) układem bez konieczności udzielenia zgody przez wierzyciela.

Więcej “CO Z RESTRUKTURYZACJĄ „COVID-ową”❓🆘 –> Postępowanie o Zatwierdzenie Układu”

Kim jest syndyk?

To, czym zajmuje się osoba na stanowisku syndyka, wciąż jest znane niewielu osobom. Najkrócej ujmując – jest to organ postępowania upadłościowego. Syndyka powołuje się w przypadku postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości. Swoją funkcję pełni od dnia ogłoszenia upadłości, aż do zakończenia całego postępowania. Co jeszcze należy wiedzieć o pracy syndyka?

Więcej “Kim jest syndyk?”

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to specjalna procedura sądowa, która polega na oddłużaniu osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań. Ta procedura sprawia, że zdecydowanie łatwiej uporać się z długami w sytuacji, gdy nie ma się pieniędzy np. na spłacenie kredytu hipotecznego. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby starać się o upadłość konsumencką?

Więcej “Kto może ogłosić upadłość konsumencką?”

Webinar i Networking: możliwości biznesowe w Kanadzie i Grupie Wyszehradzkiej “InnoV4te with Central and Eastern Europe”

🇵🇱Webinar i Networking: możliwości biznesowe w Kanadzie i Grupie Wyszehradzkiej‼
“InnoV4te with Central and Eastern Europe”
W miniony czwartek na zaproszenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Toronto, Ambasady Kanady w Polsce oraz przedstawicieli rządów z Grupy Wyszehradzkiej wzięliśmy udział w webinarium i wydarzeniu networkingowym dotyczącym współpracy i możliwości biznesowych pomiędzy Kanadą, a regionem wyszehradzkim.

Więcej “Webinar i Networking: możliwości biznesowe w Kanadzie i Grupie Wyszehradzkiej “InnoV4te with Central and Eastern Europe””

Członkostwo w organach International Bar Association (IBA)

Z radością informujemy, że prezes zarządu Jagoda Wojciechowska została powołana do pełnienia funkcji Insolvency Administrator of Insolvency Section największego międzynarodowego stowarzyszenia prawników – International Bar Association (IBA).

Nominacja ta jest ogromnym wyróżnieniem, tym bardziej, że Pani Wojciechowska jest jedyną reprezentantką Polski w Sekcji Prawa Upadłościowego IBA.

Jesteśmy bardzo dumni i życzymy dużo sukcesów!

Lista officerów Sekcji Upadłościowej:
https://www.int-bar.org/Officers/Index.cfm?unit=64_0_0_1_0

Informacje o IBA:
https://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx

PANEL SEKCJI UPADŁOŚCIOWEJ NA NAJWIĘKSZEJ KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW (IBA)

Od 2 do 27 listopada trwa coroczna konferencja największego międzynarodowego stowarzyszenia prawników – IBA 2020 VIRTUALLY TOGETHER.
W minioną środę odbyły się pierwsze sesje sekcji upadłościowej, w których mieliśmy zaszczyt uczestniczyć.

Więcej “PANEL SEKCJI UPADŁOŚCIOWEJ NA NAJWIĘKSZEJ KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW (IBA)”

Spółka komandytowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – czy to koniec spółek komandytowych w Polsce?

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł dotyczyć będzie ostatnio niezwykle nagłaśnianego problemu opodatkowania podatkiem dochodowym spółek komandytowych w Polsce. W dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 643), w najbliższym czasie Senat rozpocznie pracę nad uchwalonym projektem. Rządowy projekt przewiduje przyznanie statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych [dalej także jako: CIT] spółkom komandytowym, jak również – w pewnych wypadkach – spółkom jawnym. Więcej “Spółka komandytowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – czy to koniec spółek komandytowych w Polsce?”

Pomoc publiczna na ratowanie przedsiębiorstw niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością

Wstęp

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony omówieniu jednego z krótkoterminowych rodzajów pomocy publicznej, wynikającego z ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1298), [dalej jako ustawa], tj. pomocy na ratowanie.

Ustawa tworzy narzędzia wsparcia przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, także w związku z pandemią. W zamyśle pomoc publiczna udzielana na podstawie tej ustawy ma być udzielana doraźnie celem umożliwienia przetrwania przedsiębiorcy na rynku, a także przeprowadzenia restrukturyzacji.  Warto zwrócić uwagę, że ustawa swoim zakresem podmiotowym obejmuje przedsiębiorców niewypłacalnych w rozumieniu art. 10 Prawa upadłościowego, jak i również tych zagrożonych niewypłacalnością (zob. art. 6 Prawa restrukturyzacyjnego), przy czym muszą być to przedsiębiorcy z sektora MMŚP. Ustawa ta jest wyrazem programu rządowego przyjętego jeszcze w 2014 roku tytułowanego jako „Polityka Nowej Szansy”, który dotyczyć miał lat 2014-2020.

Pandemia Covid-19 spowodowała znaczą intensyfikację prac legislatora. Więcej “Pomoc publiczna na ratowanie przedsiębiorstw niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością”

ZAWIESZENIE EGZEKUCJI BEZ SĄDU, czyli „Tarcza antykryzysowa 4.0” i nowe uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

W odpowiedzi na skutki epidemii i celem stworzenia kolejnego narzędzia pomocy przedsiębiorcom ustawodawca wprowadził nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, bazujące na dotychczasowym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Rozwiązanie to zostało przyjęte Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 (dalej: „Tarcza 4.0”), która to weszła w życie 24 czerwca bieżącego roku. Co istotne, z uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu każdy przedsiębiorca może skorzystać tylko raz i będzie ono dostępne tylko przez najbliższy rok, a więc do 30 czerwca 2021 r. (art. 15 ust. Tarczy 4.0).

Celem otwarcia postępowania należy zarżeć umowę o nadzór nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym. Otwarcie postępowania następuje pozasądowo, z dniem ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w którym to przedsiębiorca oświadcza, że zawarł umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i będzie prowadzone względem niego uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu.

Najważniejszym z perspektywy przedsiębiorcy skutkiem ukazania się obwieszczenia jest zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych i brak możliwości wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych względem majątku dłużnika.

Więcej “ZAWIESZENIE EGZEKUCJI BEZ SĄDU, czyli „Tarcza antykryzysowa 4.0” i nowe uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu”

Czy „Frankowicze” mogą uzyskać wstrzymanie spłaty rat?

W trakcie epidemii Covid- 19 w Europie, znacznie wzrósł kurs franka szwajcarskiego. Dla osób, które zaciągnęły kredyt denominowany lub indeksowany we frankach szwajcarskich, wiąże się to z podwyższeniem kapitału kredytu pozostałego do spłaty. Co więcej, w wielu przypadkach znacznie wzrosła miesięczna rata do spłaty. Na gruncie obecnych nagłych zmian społeczno – gospodarczych stabilność kursu walut wydaje się wykluczona. Z uwagi na powyższe powstało pytanie, czy „Frankowicze” mają możliwość zaprzestania, choćby czasowo spłacanie rat kredytowych. Odpowiedź na zadane pytanie jest pozytywna. Są dwie możliwość, ale tak naprawdę tylko jedna gwarantuje bezpieczeństwo kredytobiorcy. Więcej “Czy „Frankowicze” mogą uzyskać wstrzymanie spłaty rat?”

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
 • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562321961
 • KRS: 0000655226
 • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562347021
 • KRS: 0000773071
 • Biuro w Warszawie:
 • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka