Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

CO Z RESTRUKTURYZACJĄ „COVID-ową”❓🆘 –> Postępowanie o Zatwierdzenie Układu

Od 1 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja, która – z pewnymi zmianami – na stałe implementowała rozwiązania jakie oferowało Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Była to odpowiedź ustawodawcy na pozytywny odbiór wypracowanych podczas okresu pandemii rozwiązań w postaci uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Na mocy tej nowelizacji tzw. Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne stało się rozwiązaniem permanentnym pod nazwą Postępowanie o Zatwierdzenie Układu.

Do najważniejszych cech i skutków tego postępowania zaliczyć można:

 • Otwarcie przez teleinformatyczny system: Krajowy Rejestr Zadłużonych.
 • Konieczność sporządzenia spisu wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz wstępnego plan restrukturyzacyjny jako przesłanki pozytywnej dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, czyli otwarciu postępowania.
 • Zawieszenie egzekucji z mocy prawa na okres 4 miesięcy.
 • Zakaz wszczynania nowych egzekucji, wykonania postanowień o udzieleniu zabezpieczenia, zarządzeń zabezpieczenia roszczenia.
 • Objęcie wierzytelności (także zabezpieczonych hipoteką) układem bez konieczności udzielenia zgody przez wierzyciela.

 • Wystąpienie procedury odwoławczej przy odmowie obwieszczenia przez doradcę restrukturyzacyjnego z uwagi na wystąpienie przesłanek negatywnych w jego ocenie.
 • Zachowanie zwykłego zarządu nad przedsiębiorstwem.
 • Preferencyjne zasady obliczania większości koniecznych do przyjęcia układu. Oznacza to, że nieaktywność wierzyciela nie będzie blokowała zawarcia układu.
 • Łatwiejsze otwarcie postępowania sanacyjnego lub upadłościowego w przypadku braku zatwierdzenia układu.
 • Ochronę przed wypowiedzeniem umów ważnych dla przedsiębiorstwa.
 • Zasadniczą niekorzystną zmianą jest brak wyłączenia subsydiarnej odpowiedzialności zarządzających spółkami kapitałowymi za długi spółki na skutek terminowego obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.

Postępowanie to przewiduję również ochronę praw wierzycieli poprzez m.in.:

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika.
 • Limitowany czas trwania postępowania.
 • Uchylenie skutków dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.
 • Limit możliwości otwarcia postępowania o zatwierdzeniu układu.
 • Zabezpieczenie przed ryzykiem obejścia przez dłużnika przepisów o bezskuteczności.
Zapraszamy również do zapoznania się z artykułami na ten temat na stronach ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uproszczonego-postepowania-o-zatwierdzenie-ukladu-uproszczonego-postepowania-restrukturyzacyjnego?fbclid=IwAR0GT5rLd5EJ-eCFtM4VuRmt6wELj5lPTBEJreFOr_o91ibg5Fdc2K0Aofk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
 • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562321961
 • KRS: 0000655226
 • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562347021
 • KRS: 0000773071
 • Biuro w Warszawie:
 • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka