Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

Nakaz zapłaty

Polskie prawo dopuszcza możliwość dochodzenia od dłużnika spłaty wszelkich ciążących na nim zobowiązań finansowych wobec wierzyciela na drodze postępowania nakazowego. Jest to jeden z najskuteczniejszych, a przy tym najtańszych sposobów uzyskania zaległych należności od klienta bądź kontrahenta. Wydany w toku postępowania sądowego (ale z pominięciem rozprawy) nakaz zapłaty zwykle ma moc wiążącą, pod warunkiem, że nie zostanie on zaskarżony przez pozwaną stronę. W uzyskaniu pomyślnego wyroku w tego rodzaju sprawach pomoże Państwu nasza kancelaria prawna.

Swoją ofertę usług prawniczych kierujemy głównie do klientów z Warszawy, Bydgoszczy oraz Torunia, gdzie funkcjonuje sieć naszych placówek. Na Państwa zlecenie podejmiemy się przygotowania pozwu o nakaz zapłaty.  Występując w roli wierzyciela, mogą Państwo żądać od dłużnika spłaty ciążących na nim zobowiązań, udowadniając zasadność swoich wymagań na podstawie jednego z dokumentów dołączonych do przygotowanego przez nas pozwu. Wśród nich wymienia się kolejno:

 • wystawioną przez organy administracyjne dokumentację urzędową;
 • prawidłowo wypełniony weksel lub czek, których autentyczność nie budzi żadnych wątpliwości;
 • zaakceptowaną przez dłużnika fakturę VAT lub rachunek;
 • zaaprobowane przez zadłużonego wezwania do spłaty wszelkich zobowiązań oraz żądania i formalny nakaz uiszczenia należności;
 • umowy oraz dowody dostarczenia rachunku dłużnikowi, a także dokumenty świadczące o spełnieniu wzajemnego świadczenia niepieniężnego.

Wniesienie pozwu nakazowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty wynoszącej ¼ kwoty płaconej przy zwykłym wniosku. Jeśli sąd uzna, że w danym przypadku nie ma przesłanek do wydania wspomnianego nakazu, konieczna będzie zapłata pozostałej części tej sumy. Potem dochodzi do wyznaczenia terminu rozprawy oraz wszczęcia zwykłego postępowania.

Nakaz zapłaty – co robić?

Wydanie przez sąd nakazu zapłaty skutkuje wysłaniem do pozwanego pisma wzywającego go do jak najszybszego uiszczenia należności. Jeśli uważają Państwo, że roszczenie powoda jest bezzasadne, można w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wspomnianego dokumentu zakwestionować zawartą w nim decyzję, wskazując na jej niesłuszność. Nasza działająca na terenie Warszawy, a także Bydgoszczy i Torunia kancelaria prawna pomoże Państwu w zaskarżeniu wydanego wyroku. Prawomocne orzeczenie uzyskuje natomiast klauzule wykonalności z urzędu. W takim wypadku zapłata musi dojść niezwłocznie do skutku.

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
 • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562321961
 • KRS: 0000655226
 • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562347021
 • KRS: 0000773071
 • Biuro w Warszawie:
 • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka