Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

Ogłoszenia

Informacje o sprzedaży masy upadłości

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości Marcina Frankowskiego sygn. akt V GUp 392/20 sprzeda z wolnej ręki prawo własności do lokalu mieszkalnego o pow. 32.09 m2 położonego we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 45/11 dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW nr WR1K/00189198/2.
Lokal składa się z pokoju z przedpokojem, kuchni, łazienki oraz loggi.
Oferty należy składać w terminie do 25 października 2021 r. Rozpoznanie ofert nastąpi u syndyka w dni 27 października 2021 r.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata do dnia 25 października 2021 r. wadium w wysokości 24 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych). Na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 15 1140 2004 0000 3702 7990 4793.
Cena oszacowania wynosi – 246 998,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). Składane oferty nie mogą opiewać na cenę niższą.
Więcej informacji telefonicznie lub mailowo. Regulamin sprzedaży jest dostępny do wglądu:Regulamin . Operat szacunkowy jest dostępny do wglądu: Operat Wrocław.

Oferty należy składać syndykowi na adres Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń do 25 października 2021 r.
Dopuszczalne jest złożenie oferty mailowo na adres: biuro@rbbcenter.com.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości Marcina Frankowskiego sygn. akt V GUp 392/20 sprzeda z wolnej ręki udział 1/8 w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Lubrańcu (87-890) przy al. Lipowej 4 m4, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WL1W/00083139/3.
Oferty należy składać w terminie do 25 października 2021 r. Rozpoznanie ofert nastąpi u syndyka w dni 27 października 2021 r.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata do dnia 25 października 2021 r. wadium w wysokości 1 400,00 zł (jeden tysiąc czterysta złotych). Na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 15 1140 2004 0000 3702 7990 4793.
Więcej informacji telefonicznie lub mailowo. Regulamin sprzedaży jest dostępny tutaj: Regulamin. Operat szacunkowy jest dostępny do wglądu tutaj: Operat szacunkowy.

Oferty należy składać syndykowi na adres Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o. ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń do 25 października 2021 r.
Dopuszczalne jest złożenie oferty mailowo na adres: biuro@rbbcenter.com.

 

Informacje o postępowaniach upadłościowych

Bieżące informacje o wszystkich postępowaniach znajdą Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dostępnym po linkiem:

https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

 

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
  • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
  • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562321961
  • KRS: 0000655226
  • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
  • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562347021
  • KRS: 0000773071
  • Biuro w Warszawie:
  • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka