Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie to w swej strukturze jest podobne do postępowania układowego, niemniej ma ono szczególny charakter z uwagi na szerszy niż w innych postępowaniach katalog dostępnych środków i narzędzi restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W postępowaniu sanacyjnym oprócz restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w ramach zawarcia układu z wierzycielami oraz ochroną przed egzekucją możliwe jest skorzystanie z instrumentów pozwalających na restrukturyzację kontraktów, zatrudnienia i majątku.

Kontrakty

Zgodnie z art. 298 ust.1 i 2 prawa restrukturyzacyjnego, zarządca może odstąpić od umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, za zgodą sędziego-komisarza, jeśli jest świadczeniem niepodzielnym, a jeżeli jest świadczeniem podzielnym, to może odstąpić w zakresie, w jakim świadczenie drugiej strony miało zostać wykonane po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.

Zatrudnienie

Tylko w tym postępowaniu przedsiębiorca może zwolnić pracowników bez ochrony przewidzianej w kodeksie pracy. Postępowanie sanacyjne bowiem zgodnie z art. 300 prawa restrukturyzacyjnego wywołuje w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy takie same skutki jak ogłoszenie upadłości, przy czym uprawnienia syndyka sprawuje zarządca.

Majątek

Ponadto składniki majątku przedsiębiorcy w toku postępowania sanacyjnego mogą zostać zbyte przez zarządcę za zgodą sędziego-komisarza ze skutkiem egzekucyjnym – wygasają hipoteki.

Przedstawione powyżej cechy wyraźnie odróżniają postępowanie sanacyjne od pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych, pozwalając uznać, że te regulacje mogą realnie uzdrowić przedsiębiorstwo będące nawet na skraju bankructwa.

Szczegółowy opis postępowania sanacyjnego wraz z opisem etapów postępowań znajduje się pod zakładką tutaj

Umów się na spotkanie

 

Szukasz nowych możliwości?

Wiemy, że często dobrym pomysłem na restrukturyzację i rozwój biznesu są nowe rynki zbytu poza granicami kraju, niestety najczęstszą barierą są: obce prawo, język i otoczenie społeczne. Dlatego pracujemy w międzynarodowym zespole, który specjalizuje się w poszukiwaniu strategicznych partnerów zagranicznych. Posiadamy dwa biura na terenie Polski: (Toruniu i Warszawa) oraz współpracujemy z biurami i specjalistami z Londynu i Budapesztu. (więcej)

 

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie przez wykwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego, który pomoże wybrać odpowiednie postępowanie i przygotuje plan restrukturyzacyjny.

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
  • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
  • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562321961
  • KRS: 0000655226
  • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
  • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562347021
  • KRS: 0000773071
  • Biuro w Warszawie:
  • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka