Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

PANEL SEKCJI UPADŁOŚCIOWEJ NA NAJWIĘKSZEJ KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW (IBA)

Od 2 do 27 listopada trwa coroczna konferencja największego międzynarodowego stowarzyszenia prawników – IBA 2020 VIRTUALLY TOGETHER.
W minioną środę odbyły się pierwsze sesje sekcji upadłościowej, w których mieliśmy zaszczyt uczestniczyć.

Więcej “PANEL SEKCJI UPADŁOŚCIOWEJ NA NAJWIĘKSZEJ KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW (IBA)”

Spółka komandytowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – czy to koniec spółek komandytowych w Polsce?

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł dotyczyć będzie ostatnio niezwykle nagłaśnianego problemu opodatkowania podatkiem dochodowym spółek komandytowych w Polsce. W dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 643), w najbliższym czasie Senat rozpocznie pracę nad uchwalonym projektem. Rządowy projekt przewiduje przyznanie statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych [dalej także jako: CIT] spółkom komandytowym, jak również – w pewnych wypadkach – spółkom jawnym. Więcej “Spółka komandytowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – czy to koniec spółek komandytowych w Polsce?”

Pomoc publiczna na ratowanie przedsiębiorstw niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością

Wstęp

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony omówieniu jednego z krótkoterminowych rodzajów pomocy publicznej, wynikającego z ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1298), [dalej jako ustawa], tj. pomocy na ratowanie.

Ustawa tworzy narzędzia wsparcia przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, także w związku z pandemią. W zamyśle pomoc publiczna udzielana na podstawie tej ustawy ma być udzielana doraźnie celem umożliwienia przetrwania przedsiębiorcy na rynku, a także przeprowadzenia restrukturyzacji.  Warto zwrócić uwagę, że ustawa swoim zakresem podmiotowym obejmuje przedsiębiorców niewypłacalnych w rozumieniu art. 10 Prawa upadłościowego, jak i również tych zagrożonych niewypłacalnością (zob. art. 6 Prawa restrukturyzacyjnego), przy czym muszą być to przedsiębiorcy z sektora MMŚP. Ustawa ta jest wyrazem programu rządowego przyjętego jeszcze w 2014 roku tytułowanego jako „Polityka Nowej Szansy”, który dotyczyć miał lat 2014-2020.

Pandemia Covid-19 spowodowała znaczą intensyfikację prac legislatora. Więcej “Pomoc publiczna na ratowanie przedsiębiorstw niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością”

ZAWIESZENIE EGZEKUCJI BEZ SĄDU, czyli „Tarcza antykryzysowa 4.0” i nowe uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

W odpowiedzi na skutki epidemii i celem stworzenia kolejnego narzędzia pomocy przedsiębiorcom ustawodawca wprowadził nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, bazujące na dotychczasowym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Rozwiązanie to zostało przyjęte Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 (dalej: „Tarcza 4.0”), która to weszła w życie 24 czerwca bieżącego roku. Co istotne, z uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu każdy przedsiębiorca może skorzystać tylko raz i będzie ono dostępne tylko przez najbliższy rok, a więc do 30 czerwca 2021 r. (art. 15 ust. Tarczy 4.0).

Celem otwarcia postępowania należy zarżeć umowę o nadzór nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym. Otwarcie postępowania następuje pozasądowo, z dniem ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w którym to przedsiębiorca oświadcza, że zawarł umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i będzie prowadzone względem niego uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu.

Najważniejszym z perspektywy przedsiębiorcy skutkiem ukazania się obwieszczenia jest zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych i brak możliwości wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych względem majątku dłużnika.

Więcej “ZAWIESZENIE EGZEKUCJI BEZ SĄDU, czyli „Tarcza antykryzysowa 4.0” i nowe uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu”

SP. Z O. O. – czy i dlaczego? Czy warto się przekształcać lub założyć nowe przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o. o.)?

Poniżej coś dla tych, którzy od dłuższego czasu zastanawiają się w jakiej formie prowadzić swoją działalność gospodarczą.

✔️Dlaczego mikro i mali przedsiębiorcy coraz częściej wybierają spółkę z o.o. jako formę prowadzenia działalności gospodarczej?

✔️W obrocie prawnym coraz częściej można spotkać mikro i małych przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest kilka przyczyn, dla których właśnie ta forma może okazać się korzystna. Więcej “SP. Z O. O. – czy i dlaczego? Czy warto się przekształcać lub założyć nowe przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o. o.)?”

Raportowanie schematów podatkowych najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku?

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej. Na podatników nałożono szereg nowych obowiązków. Przede wszystkim wprowadzono rozdział dotyczący składania informacji o schematach podatkowych. Obszerna regulacja i wielość warunków rozstrzygających, czy dane uzgodnienie jest schematem podatkowym, czy nie, nastręczyło przedsiębiorcom wielu problemów interpretacyjnych. Do tej pory wielu z nich nie ma świadomości, że uzgodnienia z innym podmiotem, w wyniku których nastąpiła lub jest/była planowana transakcja, spełniają kryteria schematu podatkowego. Dla przedsiębiorców, a przede wszystkim osób uprawnionych do reprezentacji (m. in. członków zarządu, właścicieli, wspólników niektórych spółek), powyższe ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Niedopełnienie tego obowiązku może narazić ich, m. in. na odpowiedzialność karno – skarbową, czy też kary pieniężne.

Więcej “Raportowanie schematów podatkowych najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku?”

Zmiana prawa upadłościowego z 24 marca 2020 r. – wybrane zagadnienia

Ponad miesiąc temu, dokładnie 24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego tj. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, bezpośrednią przyczyną implementacji nowych przepisów było pojawienie się dużej liczby praktycznych problemów wywołanym stopniową (od 2014 r.) liberalizacją prawa upadłościowego zwłaszcza w aspekcie upadłości konsumenckiej.

Więcej “Zmiana prawa upadłościowego z 24 marca 2020 r. – wybrane zagadnienia”

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
  • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
  • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562321961
  • KRS: 0000655226
  • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
  • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562347021
  • KRS: 0000773071
  • Biuro w Warszawie:
  • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka