Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

Zakładanie spółek

Wiele osób marzy o własnej działalności gospodarczej. Zakładanie spółki komandytowej to proces bardzo powszechny w dzisiejszych czasach. Jednak do podjęcia decyzji o jej założeniu przyczyniają się w dużej mierze oferowane przez polskie państwo udogodnienia w postaci np. preferencyjnych składek ZUS, pewnych przywilejów podatkowych czy też dotacji na stworzenie firmy i zakup niezbędnego wyposażenia. Zanim jednak dojdzie do uzyskania tych wszystkich uprawnień, warto najpierw zastanowić się, w jakiej formie powinna być prowadzona dana działalność. Jeśli zdecydują się Państwo na spółkę, należy zapoznać się z procedurą obowiązującą przy jej zakładaniu. Zatem, jeśli nie wiesz na czym polega zakładanie spółki partnerskiej z perspektywy prawnej to warto sięgnąć po porady specjalistów.

Nasza kancelaria prawna dokładnie wie na czym polega założenie spółki jawnej. Od kilku lat obsługujemy klientów z różnych miast Polski, przede wszystkim z Bydgoszczy i Torunia, gdzie znajduje się siedziba RBBC. Zatrudniani specjaliści mają szeroką wiedzę z zakresu prawa gospodarczego. Zakładanie działalności gospodarczej oraz wszelkie procedury związane z tym procesem są im doskonale znane zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu przyszli wspólnicy korzystający z usług oddelegowanych do ich spraw prawników nie muszą martwić się ryzykiem popełnienia poważnych w skutkach błędów czy niedociągnięć w trakcie uruchamiania nowego podmiotu gospodarczego.

Utworzenie spółki akcyjnej

Jak w praktyce wygląda zakładanie spółki jawnej? Trzeba mieć świadomość, że podstawą do utworzenia tej formy działalności – niezależnie od tego, czy ma ona funkcjonować w Bydgoszczy, Toruniu czy też w innym mieście – jest zawsze statut lub umowa podpisywana przez wszystkich wspólników. Zanim jednak dojdzie do złożenia podpisów na dokumencie, najpierw trzeba wybrać jeden spośród kilku określonych w prawie handlowym rodzajów tej formy działalności. Zalicza się do nich kolejno spółki:

 • z ograniczoną odpowiedzialnością – wyróżnia ją odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania spółki przez wspólników w ograniczonym zakresie;
 • akcyjną – bazuje na obiegu akcji dysponowanych przez akcjonariuszy, a osoby odpowiedzialne za jej zakładanie stają się jej współwłaścicielami;
 • jawną – prowadzenie przedsiębiorstwa pod własnym nazwiskiem, solidarne odpowiadanie za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem;
 • partnerską – tworzoną głównie przez przedstawicieli wolnych zawodów;
 • komandytową – odznacza ją nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa ciążąca na komplementariuszu przy jednocześnie ograniczonym zakresie odpowiadania za nie przez komandytariusza;
 • komandytowo-akcyjną – z udziałem co najmniej jednego wspólnika jako akcjonariusza.

Pomimo widocznych różnic w funkcjonowaniu różnych typów spółek, procedura ich zakładania w każdym przypadku wygląda podobnie. Dlatego zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej również nie sprawi wyjątkowo trudnych problemów. Obowiązujące przepisy prawne wskazują, że w umowie lub statucie tej formy działalności gospodarczej pod rygorem nieważności powinny znaleźć się konkretne informacje, takie jak: imiona i nazwiska wspólników, nazwa firmy i adres jej siedziby, branża, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo, przewidywany czas trwania umowy, a także wysokość wkładów wnoszonych przez poszczególne osoby do kapitału zakładowego. Dodatkowo założenie spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej pociąga za sobą konieczność określenia rodzaju i wysokości dysponowanych akcji oraz zdefiniowania uprawnień wspólników w tym zakresie. Dalszym krokiem jest złożenie stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego z prośbą o zarejestrowanie nowego podmiotu gospodarczego.

Zakładanie firmy – czy jest to żmudne zadanie?

Wbrew pozorom zakładanie spółki akcyjnej oraz innych, nie jest procesem skomplikowanym. Nasza kancelaria od lat specjalizuje się w tych zagadnieniach, dzięki czemu możemy podpowiedzieć klientom najkorzystniejsze dla nich w określonych okolicznościach rozwiązania. Będziemy towarzyszyć Państwu na wszystkich etapach procesu powoływania do życia firmy, świadcząc na jej rzecz usługi z zakresu doradztwa oraz reprezentowania jej interesów przed organami administracyjnymi. Naszą ofertę kompleksowej obsługi prawnej spółek kierujemy do firm funkcjonujących na terenie Torunia i Bydgoszczy. Dzięki naszej pomocy założenie spółki komandytowej okaże się proste i jasne.

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
 • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562321961
 • KRS: 0000655226
 • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562347021
 • KRS: 0000773071
 • Biuro w Warszawie:
 • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka