Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

Usługi Prawne i Doradztwo Podatkowe

DLA FIRM

Oferujemy kompleksową obsługę prawną, podatkową i księgową oraz doradztwo gospodarcze oraz strategiczne rozwoju działalności skierowane do: podmiotów prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz korporacji. Nasz zespół składa się z licencjonowanych ekspertów (doradców restrukturyzacyjnych, doradców podatkowych, księgowych, radców prawnych), którzy razem pracują nad znalezienie najlepszego rozwiązania dla Państwa firmy. Dlatego można mieć pewność, że wybierając nas uzyskają Państwo najlepszą pomoc. Zachęcamy do owocnej współpracy.

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Do każdego z klientów podchodzimy indywidualnie i wiemy, że nawet największy biznes zaczyna się od pomysłu konkretnej osoby. Oferujemy pomoc prawną w zakresie reprezentacji procesowej w sprawach gospodarczych i upadłościowych (ogłoszenie upadłości konsumenckiej), a także wsparcie biznesowe dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej chcących podjąć swój pierwszy krok w świecie biznesu.

Doradztwo prawne i reprezentacja procesowa:

  • reprezentacja procesowa w sprawach gospodarczych
  • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli
  • przygotowywanie pism procesowych
  • porada prawna dla firm i osób fizycznych

Doradztwo podatkowe:

  • sporządzanie dokumentacji pod transakcje między podmiotami powiązanymi (dokumentacja cen transferowych)
  • przeprowadzanie audytów podatkowych
  • udzielanie podatnikom porad na temat zakresu ich obowiązków podatkowych
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji, interpretacji indywidualnych oraz innych aktów stosowania prawa
  • przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego
  • wykonywanie analiz i symulacji konsekwencji podatkowych podjętych i planowanych działań biznesowych

Dokumentacja podatkowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej na przedsiębiorcach ciąży obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej. W jego zakresie mieści się sporządzenie specjalnego dokumentu, w którym opisuje się poszczególne transakcje lub ich całokształt zgodnie z ogólnie przyjętym schematem. Przede wszystkim należy określić funkcje spełniane przez strony biorące udział w wymianie handlowej, zwracając uwagę na podjęte przez nie ryzyko oraz ilość i rodzaj użytych aktywów. Trzeba też zdefiniować wszystkie prawdopodobne koszty transakcji, ustalając termin zapłaty i jego formę, a następnie scharakteryzować metodę kalkulacji zysków, określając wartość zakupionych lub sprzedanych podmiotów.

Dokumentacja podatkowa winna także określać przyjętą strategię gospodarczą, wyszczególniając wchodzące w jej skład działania, które miały wpływ na finalną wartość transakcji. Jeśli cena danego dobra została ustalona w oparciu o inne czynniki, w przygotowywanych dokumentach należy uwzględnić ten fakt, wymieniając poszczególne uwarunkowania towarzyszące nabywaniu lub odsprzedawaniu towarów. Od podmiotów zobowiązanych do opracowywania dokumentacji transferowej oczekuje się również zdefiniowania wszelkich przewidywanych korzyści wynikających z uzyskania świadczeń o charakterze niematerialnym.

Dokumenty podatkowe można sporządzać samodzielnie, w praktyce nie jest to jednak łatwe zadanie, wymaga ono bowiem dobrej znajomości obowiązującego prawa podatkowego. Zatrudniani przez nas specjaliści dysponują taką wiedzą oraz kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej różnych firm i przedsiębiorstw. Sporządzana przez nich dokumentacja cen transferowych odznacza się rzetelnością i kompletnością, zawierając wszelkie wymagane przez prawo elementy. Oprócz tego świadczą oni usługi z zakresu doradztwa prawnego. Oferta naszej kancelarii skierowana jest przede wszystkim do klientów z Bydgoszczy, Torunia i Warszawy.

Schematy podatkowe

Realizowane przez naszą kancelarię usługi z zakresu doradztwa ukierunkowane są również na pomyślne rozwiązanie wielu innych kwestii. Wśród nich trzeba wskazać na funkcjonujące w polskim prawie podatkowym schematy podatkowe, które ściśle wiążą się z obecną tam kategorią uzgodnień, czyli pewnych czynności, których praktyczna realizacja powoduje powstanie lub nie obowiązku podatkowego. Działania takie podejmowane są przez uczestników transakcji, przy czym przynajmniej jedna strona winna być uznawana za podatnika.

Schematy podatkowe powstają w określonych warunkach, bez których spełnienia nie mają one prawa zaistnieć. Bierze się tutaj pod uwagę przede wszystkim kryterium głównej korzyści, w ramach którego podmiot podejmuje się realizacji określonej czynności, spodziewając się w tej sytuacji uzyskania korzyści podatkowych. Do tego niezbędne jest również występowanie co najmniej jednej spośród jedenastu wymienionych w przepisach prawnych cech rozpoznawczych (np. podjęte przez doradcę i spółkę zobligowanie do objęcia tajemnicą faktu uzgodnienia).

Ponadto w przepisach Ordynacji podatkowej wyodrębnia się też 9 szczególnych cech rozpoznawczych, których pojawienie się automatycznie prowadzi do powstania schematów fiskalnych (bez konieczności spełnienia kryterium głównej korzyści). Są to m.in. odpisy amortyzacyjne dokonywane równocześnie w kilku państwach, obniżenie rentowności podmiotu na skutek przeniesienia ryzyk, aktywów i funkcji, a także składników majątkowych, których realnej ceny transferowej nie da się określić.

W kancelarii zatrudnieni są specjaliści, którzy wykazują się dogłębną znajomością takich zagadnień, jak schematy podatkowe. Korzystający z naszych usług klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc w tych kwestiach. Obsługa obejmuje również doradztwo w różnego rodzaju sprawach fiskalnych.

Kancelaria prawa podatkowego

Jako profesjonalna kancelaria zajmująca się wieloma dziedzinami prawa w tym m.in. podatkowym i gospodarczym na polskim rynku funkcjonujemy już od kilku lat, oferując kompleksową obsługę przedsiębiorstwom działającym na terenie Warszawy oraz Bydgoszczy i Torunia. W zakresie realizowanych przez nas usług mieści się fachowe doradztwo prawne. Dogłębna znajomość prawa podatkowego przekłada się na zdolność do wspomagania klientów w takich aspektach jak dokumentacja cen transferowych oraz schematy fiskalne. Pełne zadowolenie z wysokiej jakości świadczeń stanowi dla nas priorytet.

Dokumentacja cen transferowych Warszawa, Toruń, Bydgoszcz

Na zlecenie współpracujących z nami podmiotów z Warszawy, Bydgoszczy i Torunia kancelaria zajmuje się również sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Do opracowywania takich dokumentów zobowiązane są głównie firmy prowadzące księgi rachunkowe, które w ten sposób potwierdzają stosowanie rozliczeń z jednostkami powiązanymi w oparciu o obowiązujące warunki rynkowe. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta może on liczyć na fachowe doradztwo w tej sprawie lub pełne przejęcie przez kancelarię wszelkich zobowiązań z tym związanych.

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
 • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562321961
 • KRS: 0000655226
 • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562347021
 • KRS: 0000773071
 • Biuro w Warszawie:
 • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka