Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

Restrukturyzacja firmy

Bardzo często rozwój biznesu wiąże się z koniecznością pozyskania dodatkowych środków na implementację działań inwestycyjnych. Pomagamy zdobyć środki na rozwój przedsiębiorstwa na preferencyjnych lub rynkowych warunkach, tak by przygotowane plany miały szansę realizacji i zakończyły się sukcesem. Firma w restrukturyzacji zyskuje czas na budowanie zaufania ze współpracownikami, dostawcami i kontrahentami. Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego wspiera klientów w sprawnym przeprowadzeniu procesów przekształceniowych, dzięki czemu restrukturyzacja spółek okaże się prosta i skuteczna.

Działamy na terenie Torunia, Bydgoszczy oraz Warszawy. Podejmowane przez nas zadania obejmują:

 • Przygotowanie biznesplanów
 • Przygotowanie analizy ekonomiczno-prawnej prowadzonych przedsiębiorstw
 • Opracowanie wniosków o preferencyjne kredyty inwestycyjne (oprocentowanie 0,94% – 3,00%)
 • Sporządzanie wniosków o dotacje unijne
 • Restrukturyzacja zadłużenia firmy oraz przygotowywania programów optymalizacji kosztów
 • Dostosowanie formy działalności i doradztwo prawne (przekształcenie działalności, zakładanie z o.o. i innych spółek prawa handlowego, dostosowanie formy działalności do potrzeb biznesu, stała obsługa spółek)
 • Pomoc w zdobywaniu partnerów i kontrahentów zagranicznych

Restrukturyzacja w firmie COVID-19

Na mocy Tarczy 4.0.ustawodawca wprowadził do polskiego prawa nowe postępowanie restrukturyzacyjne. Uproszczone restrukturyzacja spółki zoo umożliwia przedsiębiorcy zawieszenie postępowań egzekucyjnych na okres nawet 4 miesięcy. Postępowanie to może otworzyć sam dłużnik po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Otwarcie postępowania następuje z dniem obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Okres zawieszenia egzekucji trwa 4 miesiące. W tym okresie od otwarcia postępowania nie jest dopuszczalne wypowiedzenie restrukturyzującemu przedsiębiorcy m.in. umów najmu i dzierżawy nieruchomości, w których prowadzi swoją działalność gospodarczą.

Restrukturyzacja zadłużenia firmy

Restrukturyzacja zadłużenia firmy

Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jako kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, pomagamy przedsiębiorcom przygotowywać propozycje układowe oraz prowadzić negocjacje z wierzycielami. Naszym celem jest zmniejszenie zadłużenia przedsiębiorcy przy jednoczesnym zaspokojeniu interesów wierzycieli. Uproszczona restrukturyzacja działalności gospodarczej to szansa na szybką restrukturyzację zobowiązań dla przedsiębiorców odczuwających skutki kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię. Z naszą pomocą można napisać wniosek o restrukturyzację firmy – jesteśmy po to, aby użyć swojej wiedzy dla Państwa potrzeb. Nawet jeśli nie znacie definicji podstawowych pojęć, nasza kancelaria restrukturyzacyjna jasno i przejrzyście wytłumaczy najważniejsze kwestie.

Restrukturyzacja spółki na podstawie prawa

W styczniu 2016 roku weszła w życie ustawa prawo restrukturyzacyjne, która wraz z nowelizacją prawa upadłościowego stworzyła nowe rozwiązania dla zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych przedsiębiorców. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może okazać się pomocna, kiedy przedsiębiorca utracił lub przewiduje, że utraci płynność finansową, spowodowaną chociażby utratą najważniejszego kontrahenta, niespodziewanymi zmianami gospodarczymi lub prawnymi, a nawet zdarzeniami losowymi mającymi negatywny wpływ na koniunkturę przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja gospodarcza – korzyści:

 • 4 rodzaje postępowania dające możliwość dostosowania rozwiązań do potrzeb i sytuacji przedsiębiorcy
 • Łatwość otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – nie bada się przyczyn doprowadzenia do problemów finansowych
 • Ochrona przed egzekucją (zawieszanie postępowań egzekucyjnych)
 • Możliwość „uzdrowienia” przedsiębiorstwa i uniknięcia upadłości
 • Środki wpływu na przyspieszenie postępowania
 • Zaawansowane instrumenty restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym

Postępowanie restrukturyzacyjne

Przedsiębiorcy mają do wyboru 4 różne postępowania, które pomogą im wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Każde z nich cechuje się innymi właściwościami, dlatego dla każdego przedsiębiorcy, w zależności od jego sytuacji można dostosować optymalny rodzaj postępowania. Restrukturyzacja zadłużenia firmy zazwyczaj przebiega w następujący sposób:

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie przez wykwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego, który pomoże wybrać odpowiednie postępowanie i przygotuje plan restrukturyzacyjny. Dlatego zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii, która posiada wykwalifikowanych pracowników odpowiadających za doradztwo restrukturyzacyjne.

Zakres prowadzonych działań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorcy:

 • Pełnienie funkcji doradcy restrukturyzacyjnego, nadzorcy i zarządcy sądowego
 • Przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego
 • Przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych i układów
 • Negocjacje z wierzycielami w zakresie przyjęcia układu oraz renegocjowanie warunków zawartych umów
 • Restrukturyzacja zadłużonej firmy oraz przygotowywanie programów optymalizacji kosztów
 • Przygotowywanie kart do głosowania i nadzorowanie procedur głosowana
 • Analiza ekonomiczno-prawna w zakresie obejmującym ustalenie zasadności wdrożenia procedur insolwencyjnych
 • Restrukturyzacja ekonomiczno-prawna spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych
 • Doradztwo restrukturyzacyjne w zakresie refinansowania lub zmiany formy finansowania przedsiębiorstw, m.in. pomoc w pozyskiwaniu nowych środków finansowych na preferencyjnych warunkach(od 0.94%), renegocjowanie warunków zawartych umów

Zakres prowadzonych działań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego dla wierzycieli:

 • Reprezentacja wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych
 • Sporządzanie pism procesowych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, w tym m.in.: wniosek wierzycieli o ustanowienie rady wierzycieli, wniosek wierzycieli o zwołanie zgromadzenia wierzycieli, zarzuty wierzyciela przeciwko układowi, wniosek wierzyciela o uchylenie układu.

Restrukturyzacja kancelaria

Zasięg działalności naszej kancelarii restrukturyzacyjnej obejmuje Warszawę, Bydgoszcz oraz Toruń. W zakresie świadczonych przez specjalistów z RBBC usług mieści się restrukturyzacja długu oraz kompleksowa pomoc w zrealizowaniu związanych z nią procesów. W sprawnym przeprowadzeniu procedur klientom pomaga profesjonalny doradca restrukturyzacyjny. W zależności od okoliczności może on pełnić funkcje syndyka w postępowaniu upadłościowym, nadzorcy sądowego lub zarządcy w egzekucji w ramach tzw. zarządu przymusowego. Restrukturyzacje firm dają czas przedsiębiorstwu zagrożonemu niewypłacalnością na odbudowę kapitału i dalszy rozwój. Zapraszamy do indywidualnego kontaktu i gwarantujemy, że nasz doradca restrukturyzacyjny z pewnością rozwinie wszelkie wątpliwości i pomoże w rozwiązaniu trudnej sytuacji.

Szukasz nowych możliwości?

Wiemy, że często dobrym pomysłem na restrukturyzację i rozwój biznesu są nowe rynki zbytu poza granicami kraju, niestety najczęstszą barierą są: obce prawo, język i otoczenie społeczne. Dlatego pracujemy w międzynarodowym zespole, który specjalizuje się w poszukiwaniu strategicznych partnerów zagranicznych. Posiadamy dwa biura na terenie Polski: (Warszawa i Toruń) oraz współpracujemy z biurami i specjalistami z Londynu i Budapesztu. więcej

Nasze rozwiązania

Przyśpieszone postępowaniu układowe i postępowanie układowe


Postępowania te przebiegają bardzo podobnie. Oba zaczynają się złożeniem wniosku do sądu. Sąd otwiera postępowanie, wyznacza nadzorcę sądowego, którym najczęściej jest doradca restrukturyzacyjny, przygotowujący wraz z przedsiębiorcą wniosek z planem restrukturyzacyjnym zawierającym propozycje układu. Z reguły zarząd własny w tych postępowaniach pozostaje w rękach przedsiębiorcy. Istotnym elementem jest zgromadzenie wierzycieli, zwoływane przez sąd, na którym jest głosowany układ.

Więcej

restrukturyzacja zadłużenia firmy

Postępowanie sanacyjne


Postępowanie to w swej strukturze jest podobne do postępowania układowego, niemniej ma ono szczególny charakter z uwagi na szerszy niż w innych postępowaniach katalog dostępnych środków i narzędzi restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W postępowaniu sanacyjnym oprócz restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w ramach zawarcia układu z wierzycielami oraz ochroną przed egzekucją możliwe jest skorzystanie z instrumentów pozwalających na restrukturyzację kontraktów, zatrudnienia i majątku.

Więcej

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
 • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562321961
 • KRS: 0000655226
 • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
 • NIP: 9562347021
 • KRS: 0000773071
 • Biuro w Warszawie:
 • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka