Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

Kim jest syndyk?

To, czym zajmuje się osoba na stanowisku syndyka, wciąż jest znane niewielu osobom. Najkrócej ujmując – jest to organ postępowania upadłościowego. Syndyka powołuje się w przypadku postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości. Swoją funkcję pełni od dnia ogłoszenia upadłości, aż do zakończenia całego postępowania. Co jeszcze należy wiedzieć o pracy syndyka?

Jakie są zadania syndyka?

Syndyk przede wszystkim zajmuje się objęciem majątku upadłego, zarządzanie nim, zabezpieczenie go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne oraz przystąpienie do jego likwidacji. Ściślej ujmując – syndyk licencjonowany ma doprowadzić do upłynnienia majątku upadłego, aby z pozyskanych środków możliwe było wykonanie planu podziału, które ma za zadanie zaspokoić wierzycieli. Jednakże to nie wszystko. Syndyk posiada szereg innych obowiązków, między innymi odpowiedzialny jest za sprawozdawczość upadłego, czyli zobowiązany jest do sporządzania corocznych sprawozdań finansowych. Osoba sprawująca miejsce na tym stanowisku może także zdecydować się prowadzić dalej przedsiębiorstwo upadłego, jednak w takim przypadku będzie musiał sprostać wszystkim wyzwaniom, z którymi przed ogłoszeniem upadłości mierzył się zarząd upadłego.

Kto może zostać syndykiem?

zdj2Tylko osoby, które uzyskają licencję doradcy restrukturyzacyjnego będą mogły wykonywać pracę syndyka. Z kolei nie może nim zostać osoba, która jest wierzycielem lub dłużnikiem upadłego, ani taka, która jest członkiem rodziny wierzyciela lub dłużnika upadłego. Syndykiem nie może zostać również osoba, która w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika pełniła funkcję nadzorcy lub zarządcy. Z tego można wywnioskować, że rola syndyka jest wysoka i odpowiedzialna. Posiada dużą rolę w przypadku upadłości i dokonuje kluczowych czynności. Dlatego nie każdy może sprawować funkcję syndyka, zważywszy na ilość wykonywanych zadań oraz ich ważność. Po każdej sprawie, syndyk musi złożyć odpowiednie sprawozdanie obejmujące wszystkie swoje czynności, które wykonywał w trakcie działalności.

Syndyk jest wyznaczany w każdym postępowaniu upadłościowym, niezależnie od formy prawnej dłużnika. W przypadku spółek kapitałowych – syndyk staje się zarządem. W przypadku osób fizycznych, syndyk staje się jej ustawowym przedstawicielem. Dlatego upadły nie może podejmować żadnych prawnie istotnych działań bez wiedzy i czynnego udziału syndyka. Wszystkie czynności prawne dokonane samodzielnie przez dłużnika czy jego zarząd są od razu nieważne z mocy prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
  • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
  • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562321961
  • KRS: 0000655226
  • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
  • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562347021
  • KRS: 0000773071
  • Biuro w Warszawie:
  • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka