Pon-pt: 9:00 – 17:00
Umów się na spotkanie

Wpływ pandemii Covid – 19 na zmianę obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej Cen Transferowych

Podmioty, mające obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych Szefowi KAS za poprzedni rok podatkowy. Przepisy stanowią, że obowiązek ten musi zostać spełniony w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Ten sam termin dotyczy obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji podatkowej za poprzedni rok podatkowy.

Należy pamiętać, że zachowanie powyższych terminów ma kluczowe znaczenie przede wszystkim dla osób reprezentujących dany podmiot (spółki prawa handlowego) lub bezpośrednio podatnika (osoby fizyczne). Osoby te składają bowiem oświadczania o sporządzeniu lokalnej dokumentacji podatkowej i odpowiadają za zawartość informacji o cenach transferowych. Niezachowanie powyższych terminów może narazić je m. in. na odpowiedzialność karną lub też sankcje finansowe.

W dobie kryzysu wywołanego pandemią Covid – 19, ustawodawca w ustawie znanej powszechnie jako „Tarcza Antykryzysowa”, wprowadził również regulacje dotyczące cen transferowych. Zmianie uległ termin składania informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, który przedłużono do dnia 30 września 2020 roku. Powyższa zmiana nie ma jednak zastosowania do wszystkich podmiotów. Obejmuje ona jedynie podatników, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 roku, a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 roku. Nie ma ona zatem zastosowania do podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i nie został on z innych przyczyn skrócony, gdyż dla tych podmiotów termin dotychczasowy, tj. do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego pokrywa się z terminem wprowadzonym przez „Tarczę Antykryzysową”, czyli 30 września 2020 roku. Zmiana dotyczy natomiast podmiotów, których rok podatkowy lub obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ale został skrócony i zakończył się przed 31 grudnia 2019 roku, np. z uwagi na likwidację podmiotu. W takiej sytuacji termin na złożenia informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, który przypadałby na dzień wcześniejszy niż 30 września 2020 roku, zostaje przedłużony właśnie do 30 września 2020 roku.

Biorąc pod uwagę, że zmiana wprowadzona przez „Tarczę Antykryzysową”, dotyczy bardzo wąskiego grona podmiotów wydaje się, że jest to jedynie zmiana techniczna, ujednolicająca termin składania informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla wszystkich podmiotów, na których ten obowiązek został nałożony.

Ustawa milczy natomiast w zakresie rynkowości cen transferowych stosowanych w trakcie pandemii Covid – 19. Dotychczasowe ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi, w kontekście zmiany istotnych warunków transakcji wymuszonych m. in. zmianą rozkładu ryzyka, podziałem funkcji lub też zaangażowanymi aktywami, mogą stanowić podstawę do podważenia rynkowości stosowanych cen. Z drugiej strony zmiana ceny stosowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi na czas pandemii Covid-19 musi znaleźć silne uzasadnienie, żeby jak najlepiej zabezpieczyć podatnika przed sankcjami związanymi z ustaleniem ceny nierynkowej.

Podsumowując, ustawodawca w zakresie cen transferowych dokonał jedynie zmian technicznych, niezmieniających obowiązków większości podatników. Rzeczywistym efektem pandemii Covid-19 jest jej wpływ na rynkowość stosowanych cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podatnicy, którzy dokonali już zmiany warunków transakcji powinni zadbać o ich właściwe uzasadnienie, natomiast podatnicy, którzy zamierzają zmienić warunki powinni ustalić ich rynkowość. Pożądanym rozwiązaniem dla podatników jest dokonanie audytu warunków transakcji, w tym warunków cenowych stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.


Krzysztof Rogala

radca prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Numer telefonu

PL: +48 570 075 550
EN: +48 570 075 750
Nasze biuro

Toruń: Grudziądzka 74-76, lok. 101

87-100 Toruń

Warszawa: ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

+48 570 075 550

biuro@rbbcenter.com

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek

9:00 – 17:00

Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy prawnej i finansowej konsumentom oraz spółkom, które borykają się z problemami płynności finansowej lub zagrożeniem niewypłacalnością. A także ratowanie ich przed upadłością – wykorzystując nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji.

Biuro w Toruniu:

ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101,

87-100 Toruń

Biuro w Warszawie:

ul. Twarda 18,

00-105 Warszawa

Markę RBBC tworzą:
  • Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
  • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562321961
  • KRS: 0000655226
  • Kancelaria Syndyka Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
  • ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń
  • NIP: 9562347021
  • KRS: 0000773071
  • Biuro w Warszawie:
  • ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
© 2021 RBBC | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Realizacja: Tomsky.pl | Kancelaria prawna
strzalka